WELKOM

BIJ DE

Welkom

De Jozef Sartoschool staat in de wijk Plattenburg in Arnhem- Noord en wordt gekenmerkt door de ruimte en het groen rondom de school. De school heeft een katholieke achtergrond. Kinderen en ouders hebben hun eigen cultuur en identiteit.

Op school ontmoeten wij elkaar, waarbij én ouders én leerkrachten gezamenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van wat hen bindt:
onze kinderen. Samen verzorgen we kwalitatief goed onderwijs!

Ik ben! Wij zijn!
Verschillend en nieuwsgierig!

Wij scheppen op school een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen.
We proberen dat te bereiken door met de kinderen nadrukkelijk stil te staan bij hoe je met elkaar omgaat. Een goede band met een kind is de voorwaarde om als begeleider succesvol te zijn. Wij gaan met de kinderen om, op basis van wederzijds respect. Samen spelen, samen leren, samen delen. Iedereen is gelijk en mag meedoen, samen feesten vieren, kennismaken met andere religies en culturen, een goed en veilig pedagogisch klimaat in het gebouw, op de schoolpleinen en in samenspel.

Ik ben! Wij zijn!
Verschillend en nieuwsgierig!

Wij scheppen op school een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen.
We proberen dat te bereiken door met de kinderen nadrukkelijk stil te staan bij hoe je met elkaar omgaat. Een goede band met een kind is de voorwaarde om als begeleider succesvol te zijn. Wij gaan met de kinderen om, op basis van wederzijds respect. Samen spelen, samen leren, samen delen. Iedereen is gelijk en mag meedoen, samen feesten vieren, kennismaken met andere religies en culturen, een goed en veilig pedagogisch klimaat in het gebouw, op de schoolpleinen en in samenspel.

Neem contact op:

8 + 9 =