Stel cookie voorkeur in

Ouderraad (OR)

De ouderraad heeft als doel om ouders en school zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.
Zij organiseert samen met het team verschillende feestelijke activiteiten, zoals de Boekenweek, Sinterklaas,  Kerst, Carnaval, Pasen en het schoolreisje. 
Verder verzorgt de ouderraad jaarlijks de Algemene Ouderavond en heeft zij zitting in verschillende commissies (o.a. de verkeerscommissie, luizen en Nimba).

De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders waarvan de kinderen op de Jozef Sartoschool zitten. Daarnaast heeft 1 leerkracht zitting in de raad. Dit zorgt ervoor dat het bespreken van belangrijke zaken en het nemen van beslissingen altijd in goed overleg plaats vindt.

Voor het financieren van al deze activiteiten vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad bepaalt jaarlijks in overleg met de schoolleiding de hoogte van deze  ouderbijdrage. Tijdens de Algemene Ouderavond in september, wordt deze ouderbijdrage voor het volgend schooljaar voorgelegd aan de ouders en besproken. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 42,50 per kind.

Bij het innen van de ouderbijdrage ontvangt u per kind een bericht via SocialSchools. In dit bericht vind u een betaalverzoek. Door deze te gebruiken kunt u makkelijk de ouderbijdrage overmaken.

Een éénmalige overschrijving op ING rekening NL24INGB0000997912 ten name van Ouderraad Jozef Sartoschool te Arnhem is ook mogelijk, vermeld dan de naam van uw kind. Mocht betaling in één keer op bezwaren stuiten, dan kunt u met de penningmeester van de ouderraad afspraken maken over betalen in termijnen.

Voor kinderen die richting het einde van het schooljaar komen, geldt een aangepast tarief. De penningmeester van de ouderraad kan u daar op uw verzoek meer over vertellen.