Via Social Schools communiceren wij naar ouders. Bij de start van de school ontvangt u een inlogcode van ons. Deze moet u activeren. 

De leerkracht kan via deze weg een mededeling doen of om bijvoorbeeld hulp vragen voor een excursie. 

Van de directeur ontvangt u iedere laatste maandag van de maand een nieuwsbrief. 

Het intekenen voor een ouderavond (tien- minutengesprek) gaat ook via Social Schools.