ondersteuning

Ondersteuning

We realiseren voor alle leerlingen minimaal de basisondersteuning, die binnen het samenwerkingsverband is afgesproken. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan en geeft aan wat we, met de daartoe beschikbare middelen, zelf moeten kunnen organiseren. Daarnaast zorgen we met elkaar dat we voorzien in (specifieke) onderwijsbehoeften, door extra ondersteuning of begeleiding voor de leerlingen die dit nodig hebben. De intern begeleider organiseert en regisseert deze extra ondersteuning. Of het nu extra ondersteuning betreft omdat de leerling moeite heeft met de lesstof, uitdaging nodig heeft omdat het makkelijk leert of baat heeft bij ondersteuning op gebied van gedrag: we willen samen met u zorgen dat we voorzien in deze onderwijsbehoeften en passend onderwijs bieden.

Deze extra ondersteuning valt niet binnen de basisondersteuning en wordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Klik op onderstaande knop om het schoolondersteuningsprofiel van de Jozef Sartoschool te lezen.

“Ouders zijn en voelen zich betrokken bij de school en het onderwijs aan hun kinderen. Zij kiezen onze school vanwege haar stabiliteit, duidelijke lijnen en goede kwaliteit. De leerkrachten zorgen voor een goede basis met rust en vertrouwen in de leerlingen.”

– Uit: Schoolopdersteuningsprofiel van de Jozef Sartoschool

Neem contact op:

12 + 6 =