ons onderwijs

Ik ben! Wij zijn!
Verschillend en nieuwsgierig!

Visie op leren

Ieder kind kan alles leren. Wij zijn ervan overtuigd dat wij alle kinderen kunnen leren lezen, rekenen en schrijven zodat zij zich in de toekomst op eigen niveau kunnen ontwikkelen.
Dit
doen wij door een veilige en positieve leeromgeving te creëren waarbij vanuit de verbinding tussen kind, leerkracht en ouders de ontwikkeling wordt gestimuleerd.

We koesteren hoge verwachtingen voor alle kinderen.
We gaan uit van de mindset dat
doelgerichte inspanning en een positieve attitude het leren versterken, waarbij we succeservaringen motiveren en zelfvertrouwen geven.
Het geloof in eigen kunnen door
zowel het kind als de leerkracht is hierbij van groot belang.

We besteden veel aandacht aan basiskennis- en vaardigheden.
De belangrijkste taak van
de leerkrachten is zorgen dat de nieuwe kennis een plek krijgt gekoppeld aan de kennis die ze al hebben (voorkennis).
Hoe groter de kennis, hoe gemakkelijker het kind een bepaald
probleem oplost of kritisch kan denken over een onderwerp. Op onze school zorgen we voor doelgerichte oefening en frequente directe feedback.

Neem contact op:

4 + 8 =