onze school

IDENTITEIT

De Jozef Sartoschool is een basisschool in de wijk Plattenburg in Arnhem. Onze school heeft een katholieke achtergrond.
De Jozef Sartoschool is een school waar kinderen met verschillende achtergronden elkaar treffen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, hun ouders en leerkrachten allemaal met plezier naar school gaan. Als school staan we open voor veranderingen in de maatschappij. We volgen deze veranderingen en proberen ze een verrijking voor de kinderen en de school te laten zijn. Zo besteden we aandacht aan emancipatie, het doorbreken van rolpatronen, de veranderende gezinssituatie en de multiculturele samenleving. In onze school wordt onderwijs gegeven, maar er wordt ook opgevoed. Wij willen graag dat alle kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op onze school en dat zij de sociale vaardigheden ontwikkelen om zich in onze maatschappij te handhaven en te ontplooien.

Kenmerken van de school

–  Talent ontwikkelen

–  Samen leren

–  Eigenaarschap

–  Opbrengstgericht

–  Vieringen

Neem contact op:

14 + 5 =