De school moet minimaal de basisondersteuning, die binnen het samenwerkingsverband is afgesproken, realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt. Het School Ondersteunings Profiel (SOP) is een ontwikkelingsdocument en het format (waarin de extra ondersteuning beschreven staat) wordt jaarlijks geactualiseerd.

Klik op onderstaande pdf om het School Ondersteuningsprofiel te lezen.