Ik ben!  Wij zijn! 

Verschillend en Nieuwsgierig! 

Onze school heeft kinderen uit alle omliggende wijken. Kinderen en ouders hebben hun eigen cultuur en identiteit. Op school ontmoeten wij elkaar, waarbij én ouders én leerkrachten gezamenlijk bedragen aan de ontwikkeling van wat hen bindt: onze kinderen. 

Wij leren de kinderen wie zij zijn, hoe om te gaan met elkaar, hun talenten te ontwikkelen en hoe binnen de vrijheid van ons land te bewegen. Daarnaast vinden wij kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw van groot belang.

Wij doen dit door vragen te stellen, een open houding te hebben, de wereld te verkennen en te leren van elkaar.

De school wil kinderen  mede-eigenaar  maken van hun eigen leerproces.