OUDERBIJDRAGE

OUDERBIJDRAGE

Voor het financieren van al deze activiteiten vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage.
De ouderraad bepaalt jaarlijks in overleg met de schoolleiding de hoogte van deze ouderbijdrage. Tijdens de algemene ouderavond aan het begin van ieder schooljaar wordt deze ouderbijdrage voor het volgend schooljaar voorgelegd aan de ouders en besproken. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 42,50  per kind.
U ontvangt een betaalverzoek voor het innen van deze bijdrage van de penningmeester.

Neem contact op:

15 + 12 =