ouders

Samenwerking met ouders

Contact met ouders is van groot belang. School en ouders hebben samen zicht op de ontwikkeling van de kinderen. We gaan daarover graag met u in gesprek. In de ochtend staan de leerkrachten altijd bij de ingang van de klas om de leerlingen te verwelkomen, na schooltijd lopen de leerkrachten mee naar buiten. Heeft u een korte vraag, dan kan dat na schooltijd. Natuurlijk kan u een afspraak maken met de leerkracht wanneer u wat langer over uw kind wilt praten. Het kan ook zijn dat de leerkracht een afspraak met u maakt. Samen maken we ons sterk voor de ontwikkeling van uw kind.

De ouders op onze school zijn zeer betrokken en dat is fijn, want zo kunnen we samen nog meer betekenen voor onze leerlingen. Ouders helpen met de schoolbibliotheek, de luizencontrole, het vervoer bij excursies, schoolreisjes, sportdagen en er zijn ook ouders die hulp bieden bij het organiseren van allerlei feesten.

We hebben een Medezeggenschapsraad en een Ouderraad.

We vinden een goed contact met de ouders van leerlingen belangrijk.
Samen zorgen we ervoor dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt.

Team Jozef Sartoschool

Neem contact op:

2 + 9 =