Aan de Jozef Sartoschool is een ouderklankbordgroep (OKB) verbonden.
De OKB is een gesprekspartner voor de directeur van de school voor uiteenlopende onderwerpen zoals organisatie, onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling (inhoud), identiteit en imago. Op deze wijze wordt de directeur gevoed in wat leeft bij ouders en kan er ook een terugkoppeling plaatsvinden vanuit de OKB naar ouders. 

Het is dus een informeel orgaan naast de MR. 

Het  OKB vergadert 6 keer per jaar met de directeur en bestaat uit acht ouders van kinderen, die onze school bezoeken.