Buitenschoolse opvang (BSO) Driesprong (voorheen Luchtkasteel)
Kinderopvang SKAR verzorgt voor kinderen van de Jozef Sartoschool opvang op BSO Driesprong.

BSO Driesprong is (per 1 augustus 2016) gevestigd in hetzelfde pand als kinderdagverblijf Driesprong (voorheen de Driewieler) aan de Plattenburgerweg, direct in de buurt van de school.  De BSO maakt gebruik van ons schoolplein.

BSO Driesprong biedt opvang in drie stamgroepen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De locatie kent de volgende leeftijdsindeling:

Luchtballon: 4 tot en met 6 jaar
Vuurvliegjes: 6 tot en met 8 jaar
Vliegende Hollander: 8 jaar en ouder.

Kinderopvang SKAR biedt de volgende vormen van opvang:

  • Voorschoolse opvang (KDV Driesprong)
  • Peuterwerk  Driesprong
  • Naschoolse opvang
  • Vakantieopvang
  • Flexibele opvang (studiedagen en aanvullende uren)

Voorschoolse opvang

Wanneer u er voor kiest gebruik te maken van voorschoolse opvang kan uw kind vanaf 07:30 uur opgevangen worden op KDV Driesprong (Plattenburgerweg nr. 4). We zorgen ervoor dat de kinderen een leuke tijd hebben voordat ze door ons naar de klas worden gebracht. Indien nodig kan er belangrijke informatie aan de betrokken leerkracht worden overdragen.

We vinden het belangrijk om de dag rustig te starten. Om die reden bieden we rustige activiteiten aan zoals een spelletje, tekenen, lezen. De opvang vindt plaats in de ruimte van de Vuurvliegjes. We gaan er vanuit dat de kinderen thuis ontbeten hebben. Uw kind kan gedurende de 40 schoolweken gebruik maken van deze vorm van opvang.
Daarnaast bieden wij naschoolse opvang, vakantieopvang en flexibele opvang.

BSO Driesprong

Kinderopvang Skar verzorgt voor kinderen van de Jozef Sartoschool de naschoolse opvang.

Deze BSO biedt opvang aan maximaal 60 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en beschikt over 3 ruimtes. De opvang is ruim opgezet. Naast grote sfeervol ingerichte stamgroepen zijn er nog meerdere aparte ruimtes ter beschikking. Een echte huiskamer mag natuurlijk niet ontbreken met poppen, keuken, en verkleedkleren. Lekker uitleven in dans, bewegen of een andere activiteit dat kan allemaal in  grote ruimtes die de locaties bieden. Tijdens het spelen op het schoolplein is er altijd een pedagogisch medewerker aanwezig.

Aan het einde van de schooldag staan de BSO medewerkers van BSO Driesprong klaar om de kinderen op te halen en gezamenlijk lopen ze naar de BSO.

Tijdens wat eten en drinken hebben de kinderen de gelegenheid hun verhaal te doen. Hierdoor ontstaat een gezellige sfeer en leren de kinderen elkaar goed kennen. Ook wordt er besproken wat de kinderen willen gaan doen.

Voor de jongste kinderen wordt het zogenaamde huiskamermodel toegepast. Binnen een vertrouwde, overzichtelijke omgeving spelen de pedagogisch medewerkers in op de sterke behoefte aan persoonlijke aandacht. Samen wat eten en drinken, een spelletje spelen, knutselen en naar buiten als het kan. De oudere kinderen hebben na schooltijd misschien zin in iets spannends. Voor de een is dat een potje voetbal, een ander wil knutselen, terwijl een derde graag danst. Daarom hanteren wij voor de oudere kinderen het activiteitenmodel. De kinderen beslissen zo veel mogelijk zelf wat ze gaan doen en met wie. Regelmatig wordt het activiteitenprogramma vernieuwd. De kinderen hebben inspraak bij de activiteiten die worden georganiseerd.

In de vakantie en tijdens studiedagen wordt van 7.30 tot 18.30 uur opvang geboden. Sluit de school eerder bijvoorbeeld i.v.m. Sinterklaas, dan is het mogelijk aanvullende uren af te nemen. Kinderen die normaal geen gebruik maken van de naschoolse opvang kunnen ook van de vakantieopvang en flexibele opvang gebruik maken.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.skar.nl

Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een rondleiding en of u vraag te mailen aan bso-driesprong@skar.nl. Voor vragen over onze prijzen en diensten kunt u contact opnemen met klantcontact@skar.nl

Helga de Krosse
Teamleider KDV, Peuterwerk en BSO Driesprong
h.dekrosse@skar.nl

 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten,

Helga de Krosse.

Teamleider  kdv, peuterwerk & bso Driesprong  

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

 

h.dekrosse@skar.nl

+ 31 (0) 6 11583371

+31 (0) 26 3646665

 

Wassenaarweg 40

6843 NW Arnhem

+31 (0) 900 23 57 527

 

www.skar.nl

 
 
 
 
 
 
BeantwoordenAllen beantwoordenDoorsturen