In specifieke gevallen kunt u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties om.

Formulier 

U kunt dit formulier invullen en sturen naar info.jozefsarto@floresonderwijs.nl
U mag het formulier ook ingevuld inleveren bij de leerkracht.