VRIENDEN
VAN SARTO

Vrienden van sarto

De ‘Vrienden van de Jozef Sarto’ is een onafhankelijke stichting speciaal voor de Jozef Sartoschool. Het doel van deze stichting is onze school met financiële steun te helpen invulling te geven aan leuke en inspirerende thema’s, die niet direct gefinancierd worden door de overheid (Rijksoverheid & gemeente) of door de overkoepelende Flores Onderwijs.

Wat doen de ‘Vrienden van de Jozef Sarto’?

In het verleden hebben wij o.a. de blauwe sportshirts aangeschaft, die de kinderen bij schooltoernooien dragen. Ook hebben wij een wasmachine en wasdroger gefinancierd voor de school, zodat de leerkrachten de handdoeken en theedoeken niet meer mee naar huis hoeft te nemen om te wassen.

Samen met demdirecteur van de Jozef Sartoschool, kijken we ieder jaar welk thema we samen met de school invulling willen geven. Bijvoorbeeld een nieuwe impuls geven aan Muziek en Dans door het sponsoren van een nieuwe geluidsinstallatie. Of kijken of we (financieel) kunnen ondersteunen bij het realiseren van een nieuwe ‘Sprookjesboom’ voor de kleuters op het kleuterplein, die tegelijkertijd zorgt voor een een beetje schaduw.

In de praktijk komt het erop neer dat er vijf bestuursleden zijn in de stichting, allen ouders van kinderen op school. Het bestuur van de stichting bepaalt samen met school waar extra (financiële) hulp welkom is en hoe we dit dan het best kunnen realiseren. Dit koppelen we in overleg met de school  aan een thema, zodat we kinderen en ouders nog meer kunnen betrekken bij de Jozef Sartoschool. Wil je meer weten, verwijzen we je graag naar ons beleidsplan.

We vergaderen ongeveer één keer in de 3 maanden bij één van ons thuis, waarbij we samen kijken hoe we invulling kunnen geven aan verschillende thema’s waar school zonder (financiële) hulp niet aan toe komt. Wanneer nodig organiseren daarvoor samen met de school en de ouders evenementen om sponsorgelden binnen te halen. Verder hebben we natuurlijk regelmatig een korte afstemming met Ingrid. Om de school ook daadwerkelijk te kunnen helpen doet de stichting ook een beroep op de ouders van de leerlingen:

  • door vrije giften overmaken op de rekening van de stichting;
  • meehelpen op vrijwillige basis. In de loop van het schooljaar worden vragen voor hulp via Social Schools gepost; of het betrekken bij sponsor acties. 

Vrienden van
de Jozef Sarto

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Josef Sarto School bestaat momenteel uit 4 leden, die allen op vrijwillige basis mee helpen. Het bestuur bestaat uit:

  • Sebastian Leferink (voorzitter): vader van Tom
  • Marieke Mensink (penningmeester): moeder van Fedde en Julie
  • Jette Bakker-Sunter (alg. lid): moeder van Auke
  • Emil Bosman (alg.lid): vader van David, Simon en Eefke

Algemene informatie
over de stichting

Stichting Vrienden van de Jozef Sarto School
Beeldhouwerstraat 27-a-29
6824 EG Arnhem
telefoon: 026-3614594
e-mail: vriendenjs@gmail.com

rekeningnr: NL 37 ABNA 0410 9115 85
KvK nr: 41051640
RISN: 815795646
SBI-code: 94993 – Steunfondsen

Beleidsplan en financiële verslaglegging

In ons beleidsplan 2020-2022 beschrijft de Stichting Vrienden van de Jozef Sarto School wat ons plan voor de komende jaren is. Daarnaast is het beleidsplan is noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Bij het opstellen van de beleidsplan hebben wij rekening gehouden met de eisen van de ANBI. In februari 2020 hebben we als Stichting de ANBI-status aangevraagd.

Het belang van een ANBI-status is dat organisaties en particulieren hun giften/schenkingen kunnen aftrekken van de belasting en wij als stichting worden gevrijwaard van het betalen van belasting over giften/ schenkingen.
Het beleidsplan is op te vragen via vriendenjs@gmail.com.

Neem contact op:

12 + 9 =